GM Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự thánh lễ vĩnh khấn - CSJB

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự thánh lễ vĩnh khấn - CSJB

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ năm, 12 Tháng 7 2012
0.0/5 rating (0 votes)