Các Hồng Y nhóm mật nghị bầu Tân Giáo Tông

Tổng hợp hình ảnh các Hồng Y nhóm mật nghị những ngày trước mật tuyển viện và hình ảnh khai mạc mật tuyển viện bầu Tân Giáo Tông (sẽ liên tục cập nhật hình ảnh)

Tổng hợp hình ảnh các Hồng Y nhóm mật nghị những ngày trước mật tuyển viện và hình ảnh khai mạc mật tuyển viện bầu Tân Giáo Tông (sẽ liên tục cập nhật hình ảnh)

VIDEO liên quan:

>> Các Hồng Y cầu nguyện cho Mật Tuyển Viện
>> Chuẩn bị cho Mật Tuyển Viện tại Nhà nguyện Sistine

HÌNH ẢNH liên quan:

>> Đức Giáo Tông Biển Đức XVI rời Vatican đến Castel Gandolfo và những nghi thức kết thúc một triều đại Giáo Tông

No images found.

No images found.

No images found.

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ hai, 04 Tháng 3 2013
0.0/5 rating (0 votes)