Cha Phêrô Lâm Minh, Tổng đại diện GP. Hongkong, thăm GX

Cha Phêrô Lâm Minh, Tổng đại diện GP. Hongkong, về thăm họ đạo

  • Thứ ba, 26 Tháng 6 2012
0.0/5 rating (0 votes)