Đức Giáo Tông Biển Đức XVI rời Vatican đến Castel Gandolfo

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013
0.0/5 rating (0 votes)