Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ hai, 13 Tháng 8 2012
1.0/5 rating (1 votes)