Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Rửa Tội cho 10 Tân Tòng

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Rửa Tội cho 10 Tân Tòng

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ ba, 28 Tháng 8 2012
1.0/5 rating (1 votes)