Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Rửa Tội cho 14 Tân Tòng

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Rửa Tội cho 14 Tân Tòng

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ ba, 26 Tháng 6 2012
0.0/5 rating (0 votes)