Thành viên Caritas giáo xứ tham gia ngày suy tôn Đấng Bổn mạng

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Caritas tham gia ngày Cariats Giáo Phận

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ bảy, 04 Tháng 8 2012
0.0/5 rating (0 votes)