Castel Gandolfo 20 giờ ngày 28.2.2013

20g 28.2.2013 Đội Cận Vệ Thuỵ Sĩ bàn giao lại cho Đội Hiến Binh Vatican

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013
0.0/5 rating (0 votes)