Các Hồng Y cầu nguyện cho Mật Tuyển Viện

VIDEO: 6-3-2013, các Hồng Y Chầu Thánh Thể và cầu nguyện cho Giáo Hội và Mật Tuyển Viện sắp tới

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ năm, 07 Tháng 3 2013
0.0/5 rating (0 votes)