Đức Giáo Tông Biển Đức XVI cử hành Lễ Tro 2013

Lễ tro cuối cùng trong thời gian trị vì của Đức Giáo Tông Biển Đức XVI

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ năm, 14 Tháng 2 2013
0.0/5 rating (0 votes)