ĐGT Biển Đức XVI rời Vatican đến Castel Gandolfo

Đức Giáo Tông Biển Đức XVI rời Vatican đến Castel Gandolfo

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ năm, 28 Tháng 2 2013
1.0/5 rating (1 votes)