Đức Giáo Tông Phanxicô tiếp kiến Hồng Y đoàn

VIDEO: Đức Giáo Tông Phanxicô tiếp kiến Hồng Y đoàn

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013
0.0/5 rating (0 votes)