Gx. Phanxicô Xaviê Thánh Lễ Ban Bí Tích Khai Tâm 24-06-12

Gx. Th. Phanxicô Xaviê Thánh Lễ Ban Bí Tích Khai Tâm 24-06-2012

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ sáu, 06 Tháng 7 2012
0.0/5 rating (0 votes)