Thánh lễ lòng thương xót Chúa tháng 9/2012

Thánh lễ truyền chức Linh Mục 28-06-2012

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ bảy, 15 Tháng 9 2012
0.0/5 rating (0 votes)