Thánh lễ truyền chức Phó Tế cho Thầy Phaolô Vinh

Thánh lễ truyền chức Phó Tế cho Thầy Phaolô Huỳnh Quốc Vinh 26/05/2012

  • Written by: JM.TTT.
  • Chủ nhật, 15 Tháng 7 2012
0.0/5 rating (0 votes)