07
Tháng 12
2012

Đợi chờ

WGPSG -- “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, 

hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.” (Tv 41,2)

04
Tháng 2
2013

Thứ Hai sau CN IV TN

“Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mc 5,17)

Thứ Hai sau CN IV TN

Mc 5,1-20

Mời Chúa vào mọi lãnh vực

04
Tháng 2
2013

Thứ Ba sau CN IV TN Ngày 05/02/2013

 

 

 

Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,34)

Thứ Ba sau CN IV TN

Mc 5,21-43

Đức Tin: Chìa khoá vạn năng

 

 

 

06
Tháng 2
2013

Mồng Một Tết

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27)

Categories: Suy tư - Cầu nguyện

<<  1 2 3 4 [56 7  >>