Bài giảng: Chúa Nhật MÙA VỌNG 2 - A (Lm. GB Hiếu)

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

NHẬP LỄ

Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Mát-thêu thoáng cho chúng ta thấy vương triều lý tưởng mà Chúa Ki-tô đến canh tân trên mặt đất này cho mọi người. Giáo Hội mượn lời Thánh Gio-an Tiền hô ~vị ngôn sứ của Chúa~ mời gọi chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến.
Trong Cựu Ước đã có nhiều vị ngôn sứ kêu gọi sám hối, chuẩn bị cho Nước Chúa đến, nhưng đối với Thánh Gio-an Tiền hô, thì công việc sửa soạn ấy đi vào phần kết thúc, cấp bách, vì Nước Chúa đã đến gần.
- Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa không loại trừ một ai. Xin Chúa thương xót ..
- Lạy Chúa Ki-tô, trái tim Chúa luôn mở rộng vì những nỗi thống khổ và phiền muộn của chúng con. Xin Chúa Ki-tô ..
- Lạy Chúa, qua mọi hoàn cảnh, mọi người, Chúa luôn giáo hoá chúng con biết đức công bằng và tình yêu của Chúa. Xin Chúa ..

GIẢNG

Giáo huấn của Lời Chúa tuần vừa qua mời gọi chúng ta cần phải tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Để cụ thể hoá việc tỉnh thức, sẵn sàng đó, giáo huấn tuần này đề nghị chúng ta ý thức lại cách sống của mình.
Bài đọc I hôm nay, ngôn sứ I-sai-a gợi lại cho chúng ta cảnh hạnh phúc của con người thời nguyên sơ. Khi đó con người còn đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, còn kính sợ và biết tuân giữ Lời Người, nên còn được sống chan hoà hạnh phúc với nhau, cũng như hoà hợp với thiên nhiên và vạn vật.
Nhưng rồi tội lỗi đến đã phá huỷ cảnh an bình hạnh phúc, làm con người phải đau khổ, bị phạt, trở nên ích kỷ, sống quên tha nhân, trí khôn trở nên tối tăm và không nhận ra Thiên Chúa.
Để lập lại trật tự hạnh phúc này, con người phải sám hối trở về với Thiên Chúa. Chính vì vậy mà trưởng tử của con người là Đức Giê-su Ki-tô, theo như lời hứa của Thiên Chúa đầy tình thương, đã xuống trần gian để đem con người trở lại với con đường công chính.
Con người đã đi xa thì con người phải trở về. Khi xưa con người đã không tuân lệnh Chúa, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình, thì giờ đây, qua Đức Giê-su, con người phải biết tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa : “Lương thực của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta” (Ga 4,34). Con người cần phải biết khiêm tốn như Đức Ki-tô “vốn là Thiên Chúa mà không giành quyền cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa, đã huỷ mình đi, trở nên thân nô lệ, sống kiếp phàm nhân” (Pl 2,6-7) và “chỉ biết thờ lạy Thiên Chúa là Chúa” (Mt 4,10).
Thời đại Đấng Cứu Thế như vậy sẽ lập lại thời nguyên sơ  mà Thiên Chúa vốn tạo dựng cho con người và vì con người, như ngôn sứ I-sai-a đã loan báo:
+ Trên con người thì “Thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống: thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức và thần ấy sẽ làm cho biết kính sợ Thiên Chúa” (Is 11,2).
+ Trong tương quan vạn vật thì: “sói sống chung với chiên con.. trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa bên hang rắn lục” (c.6-8).
Và cũng để sống trong thế giới của Đấng Cứu Thế như vậy, con người phải biết sám hối, hoán cải, phải đi trên con đường của Đấng cứu thế đã đi; nghĩa là phải trở lại với Thiên Chúa, sống khiêm tốn tuân thủ các giáo huấn của Chúa, như Đức Ki-tô. Thánh Gioan giảng dạy: “Hãy làm việc lành cho xứng với thống hối; chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Ap-ra-ham” (Mt 3,8-9). Biết sống khiêm tốn để đón nhận Thiên Chúa là Đấng cao cả trên mình và thờ phượng Người.
Với lòng khiêm tốn người ta sẽ luôn thấy Chúa sống bên cạnh và mình chẳng là gì trước Tôn Nhan Thiên Chúa, để luôn phó thác cậy nhờ Chúa. Nhờ thế, chúng ta mới năng chạy tới các bí tích. Nơi bí tích Thánh Thể, để xin Chúa dưỡng nuôi; nơi bí tích Hoà Giải, để xin Chúa thứ tha.
Với lòng khiêm tốn, người ta sẽ luôn nhớ tới Chúa trong những buổi kinh mai, kinh hôm, hay trước bữa ăn, trước mọi việc làm của mình, để xin Chúa nâng đỡ, phù trợ, hay để tạ ơn Chúa.
Với lòng khiêm tốn, người ta còn biết sống hoà hợp vói mọi người, đón nhận mọi người, như Thánh Phao-lô đã nhắc nhở trong bài thư Rô-ma hôm nay.
Sống lòng khiêm tốn, quả thật chúng ta đã đi vào con đường Chúa đã đi, chắc chắn chúng ta sẽ được theo Người vào nơi thiên đàng hạnh phúc mà Người đã tạo thành vốn vì chúng ta và cho chúng ta.

  • Thứ hai, 02 Tháng 12 2013
0.0/5 rating (0 votes)