Chúa Nhật MÙA VỌNG 3 – A (Lm. GB. Hiếu)

Lm. GB. nguyễn Văn Hiếu

NHẬP LỄ

Chúa Giê-su giáng sinh làm người. Người đến thế giới này là để bày tỏ tình yêu quyền năng của Thiên Chúa: “Người mù được thấy, kẻ què được đi .. người chết sống lại và Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó” (Mt 11,5).
Chính vì Chúa yêu thương chúng ta như vậy, nên chúng ta hãy tin tưởng chạy đến, xin Người cứu chữa chúng ta.
- Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới là Đấng cứu độ chúng con. Xin Chúa thương xót …
- Lạy Chúa Ki-tô, vì Chúa đã gần đến cứu độ chúng con. Xin Chúa Ki-tô …
- Lạy Chúa, vì Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại và cho người nghèo được nghe Tin Mừng. Xin Chúa thương xót …

GIẢNG

Giáo lý vẫn dạy chúng ta Thiên Chúa là Tình Yêu; Người tạo dựng vạn vật cách khôn ngoan và quyền năng. Cho nên mọi ưu phẩm đều quy về Chúa.
Nhưng thực tế lại cho chúng ta chứng kiến đời là bể khổ, dẫy đầy điều gian ác, tội lỗi, bất công! Dường như chúng ta không còn thấy được Chúa hiện diện trong cuộc sống, không thể hiện hữu trước mặt chúng ta! Chúa ở đâu? Chúa có phải là Đấng Khôn Ngoan? Chúa có phải là Tình Yêu? Chúa có phải là Đấng cứu chúng tôi? Hay chúng tôi còn phải tìm, phải trông chờ một Đấng Cứu Thế khác? Một Thiên Chúa khác?
Đấy cũng là câu hỏi của Thánh Gioan và các môn đệ của ông đã vang lên ngày xưa: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng? Hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?” (Mt 11,3).
Người ta không hiểu khi đặt vấn đề như vậy, Thánh Gioan muốn tìm câu trả lời cho chính bản thân hay cho các môn đệ. Dù thế nào chăng nữa, điều giáo lý chủ yếu vẫn là giới thiệu Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô phải đến, là người Thiên Chúa sai phái đến và làm trọn lời ngôn sứ tiên báo. Đức Giê-su chính là Thiên Chúa đến đem hạnh phúc cho con người.
Đức Giê-su đã giúp cho Thánh Gioan bằng cách hướng ông về đoạn tiên tri của ngôn sứ I-sai-a: “Bấy giờ mắt người  mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai” (35,5-6).
Câu trả lời của Đức Giê-su không trực tiếp giải thích hay minh xác, nhưng gợi ý, cởi mở lòng trí cho Thánh Gioan nhìn nhận Người, Người chính là Đấng phải đến để hoàn tất những điều ngôn sứ đã báo trước. Đức Giê-su nói thêm: “Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” (c.6). Điều phúc này chỉ đến được với Thánh Gioan cũng như cho những ai biết từ bỏ cái nhìn của mình, để theo Thánh Ý Thiên Chúa, theo những dấu chỉ được thực hiện trên con người khiêm hạ của Đức Giê-su.
Vấn nạn của Thánh Gioan ngày xưa, cũng là vấn nạn của cuộc sống chúng ta ngày hôm nay. Thiên Chúa là tình yêu mà sao tôi còn hoài đau khổ? Người có phải là Đấng giải thoát, là Đấng tôi nương tựa, tôi tin tưởng?
Chắc hẳn ngày hôm nay Chúa Giê-su cũng sẽ không trực tiếp nhắc bảo chúng ta rằng Người đích thật là Chúa, dù rằng đích thật Người vẫn là Chúa của ta. Như xưa, Người cũng sẽ chỉ nhắc khéo chúng ta qua các dấu chỉ thời đại, qua những dấu hiệu của cuộc sống. Chúa đã làm người để chia sẻ với tôi. Chúa đã làm người, một con người nghèo khó từ đầu cho đến cuối đời, một con người đau khổ ngay từ trong dạ mẹ tìm nơi quán trọ, đến cái chết tủi nhục trên thập giá …Nhưng Người vẫn nâng đỡ ủi an tôi qua những ân sủng cao quý trong các bí tích hay qua những gì tôi tiếp nhận được từ người này qua người khác. Tất cả đều là hồng ân của Chúa. Thiên Chúa vẫn hiện diện trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi sẽ chỉ gặp được Người, khi tôi biết sống khiêm nhu từ bỏ cái nhìn riêng tư của mình để chấp nhận góc nhìn của Thiên Chúa.
Chúa đã đến để đem lại niềm vui cho con người. Nhưng để đón nhận được và duy trì được niềm vui đó, chúng ta cũng phải sống như Chúa : tránh xa xét đoán bất công cho nhau, đừng khi nào oán than trách móc, nhưng biết kiên tâm nhẫn nại đợi chờ như Thánh Gia-cô-bê đã lên tiếng nhắc nhở : “Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri” (Gc 5,10). Thánh Gioan đã nhẫn nhục hy sinh cho đến chết vì đạo lý của Thiên Chúa. Chúa Giê-su cũng đã vì tình yêu Thiên Chúa Cha, vì yêu thương nhân loại, sẵn sàng  nhẫn nhục hy sinh chết trên thập giá để biểu lộ tình yêu.
Nếu thật sự yêu Chúa, chúng ta cũng sẽ thấy được những đau khổ ở đời này là bước thập giá tình yêu Chúa dành cho chúng ta : “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không xứng với Ta” (Mt 10,38). Nếu Đức Ki-tô đã qua thập giá để vào vinh quang, thì thập giá của chúng ta cũng không thể dừng lại trong đau khổ và cái chết. Chúng ta sẽ vào hưởng vinh quang với Chúa.
Xac-lơ (Charles) IX, vua nước Pháp (1560-1574) hỏi thi sĩ Ta-xê (Tasse) nhà thơ danh tiếng nước Ý rằng: ‘Theo thi sĩ thì ai là người hạnh phúc nhất?’. Thi sĩ trả lời: ‘Thiên Chúa’. Nhà vua cười, nói lại: ‘Chắc hẳn rồi. Nhưng tôi muốn hỏi: Ai là người hạnh phúc nhất sau Thiên Chúa?’. Thi sĩ nói: ‘Người giống Thiên Chúa hơn cả, nghĩa là người nhân đức hơn hết’.
Muốn hạnh phúc, chúng ta cũng cần trở nên giống như Thiên Chúa. Trở nên giống như Thiên Chúa, không gì khác hơn là học sống như Chúa Ki-tô. Chỉ trong Chúa Ki-tô, chúng ta mới có niềm vui đích thật và trọn vẹn.

  • Thứ sáu, 13 Tháng 12 2013
0.0/5 rating (0 votes)