Suy tư - Cầu nguyện

07
Tháng 8
2013

SUY NIỆM LỜI CHÚA 07/08/2013

SUY NIỆM LỜI CHÚA 07/08/2013“Lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy” (Mt 15,28)

Categories: Suy tư - Cầu nguyện

02
Tháng 8
2013

SUY NIỆM LỜI CHÚA 02/08/2013

SUY NIỆM LỜI CHÚA 02/08/2013“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” (Mt 13,57b)

Categories: Suy tư - Cầu nguyện

01
Tháng 8
2013

SUY NIỆM LỜI CHÚA 01/08/2013

“Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13,48)

Categories: Suy tư - Cầu nguyện

31
Tháng 7
2013

Suy niệm Lời Chúa 31/07/2013

“Anh vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,42)

Categories: Suy tư - Cầu nguyện

20
Tháng 7
2013

Suy niệm Lời Chúa 20/07/2013

“… cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người” (Mt 6,9)

Categories: Suy tư - Cầu nguyện

[12 3 4 5  >>