Suy tư - Cầu nguyện

07
Tháng 12
2012

Đợi chờ

WGPSG -- “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, 

hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.” (Tv 41,2)

06
Tháng 12
2012

Lãng phí sinh mạng

Ngày nay, người ta thường nói đến sự lãng phí của con người: lãng phí điện nước, lãng phí tài nguyên, lãng phí tiền bạc, lãng phí sức khỏe… Trong bối cảnh xã hội vẫn còn nhiều người nghèo, sự lãng phí bị lên án như một tội ác.

30
Tháng 11
2012

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY: THỨ SÁU TUẦN 34 TN (30-11)

Chúa Giêsu bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19)

Xin click vào để xem suy niệm

29
Tháng 11
2012

Lời Chúa hằng ngày: THỨ NĂM TUẦN 34 TN

"Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc" (Lc 21,28)

Xin click vào để xem suy niệm

30
Tháng 7
2012

Tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa tháng 08-2012

Tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa tháng 08-2012

Tập San: Nhờ Mẹ đến với Chúa

THÁNG 08-2012

Tải về tại đây.

Categories: Suy tư - Cầu nguyện

<<  1 2 [34 5  >>