07
Tháng 8
2013

SUY NIỆM LỜI CHÚA 07/08/2013

SUY NIỆM LỜI CHÚA 07/08/2013“Lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy” (Mt 15,28)

THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

Mt 15,21-28

NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN

Suy niệm: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Tưởng chừng như câu nói của cụ Nguyễn Du chỉ là kinh nghiệm riêng tư, nhưng nếu đọc lại lịch sử Dân Thánh, chúng ta vẫn thấy “nhân định thắng thiên” không phải là ít: chẳng trường hợp Abraham can thiệp cho thành Xơđôm (St 18,16-33); hay khi dân Israel trong sa mạc, mỗi lần họ phản nghịch kêu trách Thiên Chúa, khiến Ngài thịnh nộ định giáng phạt trên dân thì Môsê lại “cố làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại” (Xh 32,11); rồi tại tiệc cưới Cana, “giờ của Chúa” chưa đến, nhưng vì lời kêu xin của Mẹ Maria mà giờ ấy đã thay đổi (Ga 2,1-12). Rồi trong Tin Mừng hôm nay, dù chưa tới lúc Chúa tỏ quyền năng cho dân ngoại, nhưng với lời khẩn cầu tha thiết của người đàn bà xứ Canaan, Chúa Giê-su đã thay đổi quyết định. Như thế chúng ta mới hiểu: “Cứ xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,7) là thế nào.

Mời Bạn: Đứng trước những vấn đề nan giải hay vượt tầm kiểm soát, chúng ta thường than thân trách phận. Tại sao chúng ta không dùng sức mạnh của lời cầu nguyện? Phải chăng vì chúng ta thiếu lòng tin?

Chia sẻ: kinh nghiệm về những lần nhờ tin mà bạn được nhậm lời.

Sống Lời Chúa: Bạn đang có một “nan đề” nào chăng? Mời bạn cầu xin Chúa một cách tha thiết và chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Cha, nhiều lần con đã cầu xin cho được như ý con chứ không xin cho “ý Cha được thể hiện”; và đã không ít lần Cha đã chiều ý con như là phần thưởng cho kẻ có lòng tin. Xin cho con có được đức tin đủ mạnh, để dù không được như ý con, con vẫn nhận ra ý Cha và trung thành vâng theo.

  • Tags: Cầu nguyện, Hình Ảnh, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên, Năm B, Phúc Âm, Suy niệm Lời Chúa, Suy tư

Categories: Suy tư - Cầu nguyện