20
Tháng 7
2013

Suy niệm Lời Chúa 20/07/2013

“… cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người” (Mt 6,9)

THỨ BẢY TUẦN 15 TN

Mt 12,14-21

NGƯỜI LÀ AI?

Suy niệm: Người là ai, mà “nhóm Pharisêu bàn bạc tìm cách giết”? Người là ai, mà “dân chúng theo đông đảo” và được chữa lành? Người là ai, mà ngôn sứ Isaia đã báo trước với hình ảnh Người Tôi Trung của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương và rất mực hài lòng? Thưa, Người là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng thực thi sứ mạng cứu thế qua hình ảnh Người Tôi Trung khiêm tốn, hiền hòa: “không cãi vã, không kêu to” và đầy lòng nhân hậu: “cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi.” “Cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.”

Mời bạn: Dù chứng kiến những việc tốt lành Chúa Giêsu thực hiện, các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó vẫn cứng lòng vì thói nệ luật. Họ đóng kín con tim, nên ánh sáng của tình thương và ơn cứu độ không thể chiếu dọi vào cõi lòng họ. Hơn nữa, nó còn trở nên chướng ngại vật ngăn cản họ đến với Chúa Giêsu, vị sứ giả loan báo ơn cứu độ và niềm cậy trông. Phần bạn, bạn đã có thái độ thế nào trước vị sứ giả của Thiên Chúa?

Sống Lời Chúa: Khiêm tốn cầu xin với Chúa Kitô để nhận biết sứ điệp đích thực của Tin Mừng, mở rộng lòng đón nhận và nỗ lực thi hành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con can đảm chiến đấu cho công bằng và hòa bình, biết đối thoại trong tinh thần hiền hoà và kính trọng người khác theo gương Chúa. Cùng với Chúa, chúng con sẽ góp phần làm cho muôn dân nhận biết và đặt niềm hy vọng vào Danh Chúa. Amen.

  • Tags: Cầu nguyện, Hình Ảnh, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên, Năm B, Phúc Âm, Suy niệm Lời Chúa, Suy niệm Lời Chúa 20_07_2013, Suy tư

Categories: Suy tư - Cầu nguyện