25
Tháng 8
2017

Bổ nhiệm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn

Bổ nhiệm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn

Nomina di Ausiliare di Thành-Phô Hô Chí Minh (Viêt Nam)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Thành-Phô Hô Chí Minh, in Vietnam, il Rev. Louis Nguyen Anh Tuan, Direttore della Segreteria della Conferenza Episcopale del Vietnam, assegnandogli la sede titolare di Catro.

Đức Giáo Tông Phanxicô bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngài hiện là Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức tân Giám mục sẽ được gán với hiệu toà Catro”.

Hôm nay, thứ Sáu 25-08-2017, vào lúc 12g giờ Roma (tức 17g giờ Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Tân giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.


 Tiểu sử Ðức Tân Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn
Châm ngôn Giám mục: “Lạy Chúa, con đây” (Isaia 6,8)

 • 26-12-1962: Sinh tại Quảng Nam – Đà Nẵng
 • 1969 – 1979: Học tại các trường: Lasan Mossard, Lasan Taberd Sài Gòn, Trần Quốc Tuấn
 • 1979 – 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học tự nhiên) TP.HCM, Khoa Toán-Tin học, tốt nghiệp Cử nhân Toán-Tin học
 • 1993 – 1999: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
 • 30-06-1999: Thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM
  Châm ngôn đời linh mục: “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1,18)
 • 1999 – 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận; trợ giảng môn sinh ngữ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
 • 2001 – 2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma,
  tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D.) chuyên biệt về Hôn nhân Gia đình
 • Năm 2006: Học Đại học Gregoriana, Roma, về Đào tạo ơn gọi
 • 2006 – 2014: Trung tâm Mục vụ Sài Gòn – TP.HCM.
  Giáo sư các môn: Mục vụ Gia đình, Nhân học Kitô giáo, Bí tích Hôn phối, Đồng hành thiêng liêng, tại Học viện Mục vụ Tổng giáo phận và các Học viện Dòng tu
 • 2007 – 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng Viện Thánh Phaolô Lộc (Năm Dự Bị Đại chủng viện) của Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM
 • Từ năm 2007: Trưởng ban Mục Vụ Gia Đình Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM;
  Thư ký Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
 • Từ năm 2009: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Sài Gòn)
 • Từ năm 2014: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Huy hiệu Giám mục

Giải thích huy hiệu:

– Thánh giá: Chúa Kitô Phục sinh
– Màu xanh da trời: Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình
– Hai trái tim: Tình yêu đối với các Gia đình
– Các nhánh lúa: Tình yêu đối với người độc thân thánh hiến
– Màu xanh mạ: Lữ hành đường Hy vọng
– Châm ngôn "Hic ego sum : Này con đây"
(Xin hãy sai con đi loan báo Niềm Hy vọng Chúa Kitô - Tình yêu cứu chuộc,
đặc biệt cho các Gia đình, và các anh chị em sống đời dấn thân thánh hiến vì Nước Trời)

(WHĐ)

 
0.0/5 rating (0 votes)