Articles tagged with: Đức hồng y Bernard Law, nguyên Tổng giám mục Boston (Hoa Kỳ) qua đời

21
Tháng 12
2017

Đức hồng y Bernard Law, nguyên Tổng giám mục Boston (Hoa Kỳ) qua đời

Đức hồng y Bernard Francis Law

WHĐ (20.12.2017) – Đức hồng y Bernard Francis Law, nguyên Tổng giám mục Boston (Hoa Kỳ) và nguyên Tổng quản Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, đã qua đời sáng nay thứ Tư, 20-12-2017 tại Roma, sau một thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 86 tuổi.