Articles tagged with: Bổ nhiệm

19
Tháng 6
2013

Thư chúc mừng giáo phận Vinh và Tân giám mục Phụ tá giáo phận Vinh

Thư chúc mừng giáo phận Vinh và Tân giám mục Phụ tá giáo phận Vinh

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84.4) 3825.4424; Fax: (84.4)3928.5073; Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
________________________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2013

Trọng kính Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P.,
Giám Mục Giáo Phận Vinh,

19
Tháng 6
2013

Thư chúc mừng giáo phận Hưng Hóa và Tân giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa

Thư chúc mừng giáo phận Hưng Hóa và Tân giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84.4) 3825.4424; Fax: (84.4)3928.5073; Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
________________________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2013

Trọng kính Cha Gioan Maria Vũ Tất,
Giám Mục Giáo Phận Hưng Hoá,

05
Tháng 6
2015

Đức Giáo Tông Phanxicô bổ nhiệm Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc

Đức Giáo Tông Phanxicô bổ nhiệm Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc

WHĐ (04.06.2015) – Hôm nay, 04-06-2015, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc như sau:

12
Tháng 3
2016

Bổ nhiệm Giám mục chính toà Giáo phận Đà Nẵng và Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng

Bổ nhiệm Giám mục chính toà Giáo phận Đà Nẵng và Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng

Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm giám mục cho Giáo hội tại Việt Nam, vào lúc 18g00 hôm nay, thứ Bảy 12-03-2016 (tức 12g00, giờ Roma).

25
Tháng 8
2017

Bổ nhiệm Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên

Bổ nhiệm Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên

Nomina del Coadiutore di Long Xuyên (Viêt Nam)

Il Papa ha nominato S.E. Mons. Joseph Tran Van Toan Vescovo Coadiutore della Diocesi di Long Xuyên, in Vietnam.

25
Tháng 8
2017

Bổ nhiệm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn

Bổ nhiệm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn

Nomina di Ausiliare di Thành-Phô Hô Chí Minh (Viêt Nam)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Thành-Phô Hô Chí Minh, in Vietnam, il Rev. Louis Nguyen Anh Tuan, Direttore della Segreteria della Conferenza Episcopale del Vietnam, assegnandogli la sede titolare di Catro.

Đức Giáo Tông Phanxicô bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngài hiện là Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức tân Giám mục sẽ được gán với hiệu toà Catro”.