Articles tagged with: Cáo phó

21
Tháng 9
2014

Cha Matthêu Lê Minh Châu, chính xứ Hiển Linh, vừa mới qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Hợp ý cầu nguyện cùng cộng đoàn Giáo xứ Hiển Linh,
Trân trọng báo tin:

Cha Matthêu LÊ MINH CHÂU
Chính xứ Giáo xứ Hiển Linh,
Giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán

đã được Chúa gọi về vào lúc:
03g15, ngày 21-09-2014.
Hưởng thọ 82 tuổi, với 55 năm làm linh mục.

21
Tháng 9
2014

Cáo phó: Linh mục Matthêu Lê Minh Châu

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo:

Linh mục Matthêu LÊ MINH CHÂU

sinh ngày 13 tháng 09 năm 1932 tại Bình Dương

chịu chức linh mục ngày 20 tháng 10 năm 1959 tại Sài Gòn

đã trở về Nhà Cha lúc 03g20 ngày Chúa Nhật 21 tháng 09 năm 2014, tại Giáo xứ Chúa Hiển Linh, hưởng thọ 82 tuổi, sau 55 năm linh mục.

22
Tháng 12
2015

Cáo phó: Ông cố Gioan Huỳnh Văn Há (là thân phụ của Linh mục Phaolô Huỳnh Quốc Vinh)

Cáo phó: Ông cố Gioan Huỳnh Văn Há (là thân phụ của Linh mục Phaolô Huỳnh Quốc Vinh)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,
Tang gia chúng tôi xin báo tin:

ÔNG CỐ GIOAN HUỲNH VĂN HÁ
Là thân phụ
của Linh mục Phaolô Huỳnh Quốc Vinh
(黃國榮)
Phó xứ Thánh Phanxicô Xaviê,
Hạt Sài Gòn-Chợ Quán,
Tổng Giáo Phận TP. Hồ Chí Minh.

sinh ngày 01 tháng 01 năm 1951 tại Campuchia
đã an nghỉ trong Chúa
vào lúc 08 giờ 00
ngày 22 tháng 12 năm 2015.
Hưởng thọ 64 tuổi.