Articles tagged with: Cha chính xứ Têphênô Huỳnh Trụ đang nhập viện cấp cứu

01
Tháng 10
2016

Cha chính xứ Stêphanô Huỳnh Trụ đang nhập viện cấp cứu

Cha chính xứ Stêphanô Huỳnh Trụ đang nhập viện cấp cứu

Lúc 20g08, ngày 01.10.2016, tại nhà thờ thánh Phanxicô Xaviê. Cha chính xứ đã ngất xỉu và được giáo dân được đi cấp cứu