Articles tagged with: Giới Y tế Công giáo

03
Tháng 12
2015

Khám bệnh và tư vấn sức khoẻ miễn phí tại Nhà thờ Cha Tam

Khám bệnh và tư vấn sức khoẻ miễn phí tại Nhà thờ Cha Tam

CHATAMVN -- Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (thường quen gọi là Nhà thờ Cha Tam – Chợ Lớn), giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, đã phối hợp với Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, Giới Y tế Công giáo và Bệnh viện Mount Alvernia (Singapore) tổ chức buổi khám bệnh và tư vấn sức khoẻ miễn phí cho 210 người không phân biệt tôn giáo. Buổi tư vấn và khám bệnh đã diễn ra vào lúc 7g00 sáng ngày Chúa Nhật 29.11.2015, tại sân Nhà Sinh hoạt giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê.