Articles tagged with: Linh mục Lombardi nói về Đức Biển Đức XVI bốn năm sau ngày từ nhiệm

13
Tháng 2
2017

Linh mục Lombardi nói về Đức Biển Đức XVI bốn năm sau ngày từ nhiệm

Linh mục Lombardi nói về Đức Biển Đức XVI bốn năm sau ngày từ nhiệm

WHĐ (11.02.2017) – Chứng từ đẹp nhất của Đức Biển Đức XVI trong những ngày hưu trí là “sống trong cầu nguyện” và “ở kề bên Chúa”. Đó là nội dung được cha Federico Lombardi nhấn mạnh với Đài phát thanh Vatican, nhân kỷ niệm bốn năm Đức Giáo Tông Biển Đức XVI loan báo việc ngài từ nhiệm (11 tháng Hai 2013).