Articles tagged with: Tuần Thánh

01
Tháng 4
2012

Giáo Xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Chúa Nhật Lễ Lá

Giáo Xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Chúa Nhật Lễ Lá

Ngày 01 tháng 04 năm 2012, Giáo Hội cử hành Lễ Lá, tôn kính Chúa Giêsu là Vua khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem, dẫn vào cuộc khổ nạn. Lễ Lá bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ, gọi là Tuần Thánh.

07
Tháng 4
2012

Giáo Xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Tam Nhật Thánh

Giáo Xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Tam Nhật Thánh

Trong 3 ngày 5, 6, 7 tháng 4 năm 2012, Giáo Xứ Thánh Phanxicô Xaviê đã cử hành Thánh lễ và nghi thức tưởng niệm của Tam Nhật Vượt Qua cho cộng đoàn dân Chúa của Giáo Xứ.