Dẫn lễ: Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ

DẪN NHẬP LỄ.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, là nền tảng của Giáo Hội. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế và là người đầu tiên thay mặt Chúa Kitô điều khiển Giáo Hội. Thánh Phaolô là người bảo vệ đức tin và dạy dỗ muôn dân lãnh nhận ơn cứu độ.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một phương hướng suy nghĩ như sau: Trước hết bài Phúc Âm gợi lên vinh dự của hai thánh Tông đồ được đặt làm rường cột cho Hội Thánh Chúa, rồi bài trích sách Công vụ cho chúng ta thấy các ngài được bảo hộ mạnh mẽ như thế nào khi thi hành sứ vụ; và cuối cùng bài thánh thư kêu gọi chúng ta hãy tin tưởng phấn đấu như các ngài đã hy sinh không mỏi mệt.
Chúng ta hợp dâng thánh lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô, suốt đời hy sinh phụng sự Chúa, thương yêu phục vụ mọi người.
Kính mời cộng đoàn đứng, hát bài ca nhập lễ.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC I. (Cv 12, 1-11)

Chúa đã cho thiên sứ giải thoát thánh Phêrô khỏi xiềng xích tù ngục, Người luôn thương yêu cứu giúp những kẻ hy sinh phụng sự Người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC II. (2Tm 4, 6-8.17-18)

Ðoạn thư sau đây thuật lại việc thánh Phaolô đã được Chúa ban sức mạnh, để rao giảng Phúc Âm cho dân ngoại. Và giờ đây ngài chỉ còn chờ Chúa thưởng trên Thiên Quốc.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến.
Thánh Phêrô và Phaolô đã nhiệt thành yêu mến và phụng sự Chúa. Chúng ta hãy noi gương các ngài và tha thiết cầu nguyện.

1. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, được Chúa gìn giữ hồn an xác mạnh, để ngài luôn kiên vững trong niềm tin của các tông đồ, và nhiệt thành chu toàn trách nhiệm Chúa giao.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
2. Xin cho những ai đã lãnh nhận đức tin và Phép Rửa từ các tông đồ, được hợp nhất với Đức Giáo Tông là đấng kế vị thánh Phêrô, chủ chăn của Hội Thánh Chúa.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
3. Xin cho những người đang hiến thân rao giảng Phúc Âm, nhờ lời cầu bầu của các thánh tông đồ, luôn gắn bó với Chúa Kitô bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ.
4. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết noi gương các thánh tông đồ, tích cực cộng tác với nhau trong việc loan báo Phúc Âm, nhiệt thành xây dựng và yêu mến Hội Thánh.

Chủ tế: Lạy Chúa, Thánh Phêrô và Phaolô là trụ cột của Hội Thánh Chúa. Vì lời chuyển cầu của hai vị đại tông đồ, xin cho chúng con luôn trung thành với đức tin của Hội Thánh.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

DẪN DÂNG LỄ.

Chúa Giêsu muốn xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các tông đồ. Giờ đây, (… …) đại diện chúng ta dâng tiến lễ vật lên Chúa, để thể hiện sự hợp nhất trong toàn thể Hội Thánh và trong Chúa Kitô. Mời mọi người cùng hợp ý dâng tiến.

CÁM ƠN HIỆP LỄ.

Kính mời cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ Thánh Thể.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con gương sáng của hai vị đại tông đồ Phêrô và Phaolô để con suy ngắm hôm nay.
Các ngài cũng có một quá khứ lầm lỗi, nhưng mẫu số chung của các ngài chính là biết đứng lên sau những lần vấp ngã và chuộc lại lỗi lầm, bằng cách đổi mới con người theo như lòng Chúa mong ước. Các ngài đã trở thành thánh nhân cao cả là nhờ biết khép lại quá khứ để chỉ lo tìm kiếm ý Chúa và thực thi trong hiện tại và suốt cuộc đời.
Ước gì cuộc đời các ngài soi sáng cho con, để con không bao giờ thất vọng về lỗi lầm của mình. Nhưng qua những yếu đuối bản thân, con càng nhận ra tình thương bao la của Chúa và cũng biết noi gương các ngài trở thành chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa thế gian. Amen.

CHÚC KẾT LỄ.

Chúc ông bà anh chị em hăng hái tiếp nối truyền thống của các thánh tông đồ, mang Tin Mừng đến khắp cùng trái đất.

Phêrô Nguyễn Tâm Thành

  • Thứ tư, 25 Tháng 6 2014
0.0/5 rating (0 votes)