LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - A (2)

DẪN NHẬP LỄ.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay nhắc chúng ta niềm tin vào sự hiện diện của Chúa nơi Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng và tăng sức cho những ai sống bằng sự sống của Chúa Kitô: Bí tích này là “phương thuốc cứu chúng ta khỏi tội lỗi hằng ngày và gìn giữ chúng ta khỏi tội trọng”.

Các bài đọc hôm nay gợi lên bối cảnh phải nhớ mỗi lần chúng ta đến với Mình Máu Thánh Chúa: Trên đường sa mạc trần gian, Chúa đòi dân phải đặt hết niềm tin vào Người, và chờ mong được sống nhờ mọi sự do Lời Chúa phán ra (Bđ. I). Chúng ta tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là một thân thể, nhờ thông phần cùng một tấm bánh (Bđ. II). Đó là Bánh bởi trời, là Mình và Máu của Chúa Kitô, Đấng ba lần tuyên phán: “Ai ăn ... thì có sự sống đời đời” (Ga 6,59).
Xin cho tất cả chúng ta được nên một nhờ kết hợp với Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, để biết thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
(Riêng lễ 5:30 giờ, đọc thêm: Trong thánh lễ hôm nay, linh mục chủ tế sẽ đại diện Đức Tổng Giám Mục Phaolô trao thừa tác vụ trao Mình Thánh Chúa cho các vị thừa-tác-viên-ngoại-thường cho-Rước-Lễ. Chúng ta cầu nguyện cho các thừa tác viên này, luôn biết chuẩn bị nội tâm tương xứng với Mầu nhiệm mà các vị được vinh dự phục vụ.)
Kính mời cộng đoàn đứng, cùng hát ca nhập lễ.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC I. (Ðnl 8,2-3.14-16)

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen nhắc dân Do thái nhớ lại các ơn lành Chúa đã ban cho cha ông họ suốt bốn mươi năm trên đường về đất hứa. Bánh và nước trong hoang địa là hình ảnh Thánh Thể Chúa Kitô.

DẪN VÀO BÀI ĐỌC II. (1Cr 10,16-17)

Khi rước lễ, chúng ta cùng ăn một bánh và cùng uống một chén, nên mọi người phải hợp nhất với nhau và thương yêu nhau, vì tất cả hợp thành một thân thể. Ðó là ý nghĩa đoạn thư của thánh Phaolô sau đây.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ sự: Anh chị em thân mến,
Chúa đã ban Bánh bởi trời xuống cho nhân loại, Chúa lại còn yêu thương ban cho dân Chúa các thừa tác viên để phục vụ bàn thánh. Trong tâm tình tạ ơn chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Xin cho các mục tử của Hội Thánh, luôn chuyên cần và sốt sắng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, sống hy sinh phục vụ đoàn chiên theo gương Đức Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
2. Xin cho các dân tộc trên thế giới được thoát cảnh đói nghèo và ngày càng ấm no hạnh phúc, để họ nhận ra Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
3. Xin cho các thừa tác viên vừa nhận tác vụ trao Mình Thánh, luôn vững mạnh trong đức tin, sống gương mẫu và siêng năng kết hợp với Thánh Thể Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
4. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể, biết chân thành yêu thương và khiêm tốn phục vụ nhau theo gương Thầy chí thánh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Chủ sự: Lạy Chúa xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, để khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể ở đời này, chúng con cũng được xứng đáng tham dự bàn tiệc trong Nước Chúa.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

DẪN DÂNG LỄ.

Giờ đây (...) sẽ đại diện chúng ta dâng lên Chúa bánh rượu “là hoa màu ruộng đất và lao công vất vả của con người” để trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. Mời mọi người cùng hợp ý.

CÁM ƠN HIỆP LỄ.

Kính mời cộng đoàn cùng tạ ơn Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Với thân phận phàm hèn của một tội nhân trước mặt Chúa, con xin dâng toàn thân xác, trí khôn và linh hồn con cho Chúa.
Xin Chúa ban Thánh Thần cho con, để nhờ Ngài con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin cho con được cảm nghiệm: Chúa đang ngự trong lòng con, đang sống và đang nghe con nói. Chúa đang nhìn con bằng đôi mắt yêu thương.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, sửa chữa những lỗi lầm thiếu sót trong con và giúp con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa và nên giống Chúa hơn.
 Xin giúp con hết lòng yêu mến phép Thánh Thể và năng viếng Mình Thánh Chúa luôn, vì Thánh Thể Chúa là sự sống và là sự sống lại của con. Amen.

CHÚC KẾT LỄ.

Chúc ông bà anh chị em dồi dào ân huệ thiêng liêng từ Thánh Thể, để đủ sức chịu đựng và vượt thắng mọi gian lao thử thách trên đường đời.

Phêrô Nguyễn Tâm Thành

  • Thứ năm, 19 Tháng 6 2014
0.0/5 rating (0 votes)