Lời nguyện Giáo dân: Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm A (Ủy ban Phụng Tự)

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Khi rao giảng về Nước trời, Chúa Giêsu đã đưa ra nguyên tắc: “Cái gì của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê, cái gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.” Trong ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo hôm nay, chúng ta cùng cầu xin cho mọi người biết quyết tâm sống theo giáo huấn của Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Khi rao giảng về Nước trời, Chúa Giêsu đã đưa ra nguyên tắc: “Cái gì của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê, cái gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.” Trong ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo hôm nay, chúng ta cùng cầu xin cho mọi người biết quyết tâm sống theo giáo huấn của Chúa.

1. Thánh Phaolô nói: “Chúng tôi không ngừng nhớ đến anh em trong khi cầu nguyện.” Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chăn và mọi thành phần trong Hội Thánh luôn hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện cũng như trong các hoạt động loan báo Tin Mừng.

2. Chúa đã dùng vua dân ngoại là Cyrô để thực hiện ý định cứu độ của Người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, nhất là ở những quốc gia chưa được đón nhận Tin Mừng cứu độ, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà truyền giáo hoạt động.

3. “Cái gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi kitô hữu luôn ý thức việc truyền giáo là bổn phận của mình trong tương quan với Thiên Chúa, để tích cực góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng trong mọi lúc và ở mọi nơi.

4. “Cái gì của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết khôn ngoan phân định các giá trị cuộc sống dựa trên những tiêu chuẩn Tin Mừng, để dứt khoát chọn lựa lối sống đẹp lòng Chúa và hữu ích cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban xuống muôn phúc lành, giúp chúng con biết biến cả cuộc đời thành bài ca cảm tạ và tôn vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

  • Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014
0.0/5 rating (0 votes)