Đức Mẹ Maria

24
Tháng 5
2012

Kinh Cầu Đức Mẹ Xà Sơn - 佘山聖母祈禱文

Kinh Cầu Đức Mẹ Xà Sơn - 佘山聖母祈禱文

Trong lá thư gửi đến người Công Giáo tại Trung Quốc hồi tháng 6 năm 2007, Đức Giáo Tông Biển Đức XVI đã thiết lập Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Giáo Hội tại Trung Quốc, được cử hành vào ngày lễ kính Đức Mẹ Xà Sơn 24-05.

Nhân dịp này, Đức Giáo Tông đã tự soạn và viết một lời cầu nguyện đặc biệt và đề nghị tất cả mọi người Công Giáo trên thế giới tổ chức những giây phút cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa những người Công Giáo hầm trú và chính thức, tăng cường sự hiệp thông giữa họ với người kế vị Thánh Phêrô. Tương tự, ngài kêu gọi các tín hữu nguyện xin Thiên Chúa ban cho họ sức mạnh để kiên trì làm chứng nhân cho Đức Kitô, dù đang trong hoàn cảnh bị đàn áp. Dưới đây là nội dung bản kinh đã được dịch sang tiếng Việt.

Categories: Đức Mẹ Maria