Giải đáp thắc mắc: Về Thừa tác viên ngoại lệ

Hỏi: Nếu trong giáo xứ có đủ thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa thì linh mục có cần trao Mình Thánh Chúa không?

Trả lời: Huấn Thị Bí Tích Cứu Độ (HTBTCĐ) số 151: Trong buổi cử hành Phụng Vụ, người ta chỉ nhờ đến sự trợ giúp của các thừa tác viên ngoại lệ trong trường hợp thật cần thiết. Thật vậy, sự trợ giúp này không được dự trù để nói lên sự tham gia đầy đủ hơn của giáo dân, nhưng tự bản chất, nó có tính bổ sung và tạm thời.

Giải đáp thắc mắc: Về Thừa tác viên ngoại lệHTBTCĐ số 152: Những phận vụ ấy chỉ hoàn toàn có tính cách bổ sung, không được tạo nên một nguyên cớ để làm biến chất chính thừa tác vụ của linh mục đến nỗi các linh mục sao lãng cử hành thánh lễ cho dân chúng được trao phó cho mình, lơ là đích thân chăm sóc bệnh nhân, không tự mình ban phép rửa cho trẻ nhỏ, tham dự các lễ hôn phối và cử hành tang lễ, là những lãnh vực thuộc về thừa tác vụ của linh mục, với sự trợ giúp của phó tế. Vậy, trong các giáo xứ, linh mục phải cảnh giác đừng bao giờ thay vì làm những việc theo phận vụ mục vụ của riêng mình mà lại làm những phận vụ của phó tế hoặc của giáo dân, để tránh gây lẫn lộn về những phận vụ chuyên biệt của từng thừa tác vụ.

HTBTCĐ số 153: Hơn nữa, không bao giờ cho phép giáo dân đảm trách những phận vụ của phó tế hay linh mục, hoặc mặc y phục thuộc riêng phó tế và linh mục cũng như những y phục khác tương tự.

HTBTCĐ số 157: Nếu các thừa tác viên thánh hiện diện trong buổi cử hành khá đông, kể cả để cho rước lễ thì không được phép để các thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ... Phải mạnh mẽ lên án thái độ của các linh mục hiện diện trong buổi cử hành mà từ chối cho rước lễ và sai giáo dân làm việc ấy.

HTBTCĐ số 158: Thật vậy, thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ chỉ có thể cho rước lễ trong trường hợp thiếu linh mục hoặc phó tế, khi linh mục bị ngăn trở vì bệnh tật, tuổi già hoặc một lý do nghiêm trọng khác, hoặc khi số tín hữu rước lễ quá đông, có nguy cơ kéo dài quá đáng buổi cử hành Thánh Lễ. Nếu chỉ kéo dài thêm một chút buổi cử hành, tính theo các tập quán và bối cảnh văn hóa của địa phương thì chưa đủ lý do chính đáng.

  • Written by: JM.TTT.
  • Chủ nhật, 08 Tháng 7 2012
0.0/5 rating (0 votes)