Phụng Vụ

12
Tháng 10
2012

Nghi thức khai mạc Năm Đức Tin tại giáo xứ

Nghi thức: KM Năm Đức Tin tại GX

Nghi thức khai mạc Năm Đức Tin tại giáo xứ

Ngày khai mạc Năm Đức Tin tại các giáo xứ, Giáo Phận TP.HCM, được ấn định là Chúa Nhật XXIX Thường Niên, ngày 21-10-2012.

1. Phần chuẩn bị trước thánh lễ: Bên phải trước bàn thờ đặt một cái bàn có trang trí hình logo Năm Đức Tin, trên bàn đặt cuốn Thánh Kinh, Sách Văn Kiện Công Đồng Chung Vaticanô II và sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.

2. Phần dẫn nhập lễ: Giải thích ý nghĩa Năm Đức Tin và lễ khai mạc.

3. Kiệu Sách Thánh: Sau bài dẫn nhập lễ, cộng đoàn hát bài ca Năm Đức Tin và chủ tế bắt đầu đi kiệu vào nhà thờ.

  • Thứ tự đoàn kiệu: Bình hương, thánh giá, đèn hầu đi trước, 1 giúp lễ cầm Sách Văn Kiện Công Đồng Chung Vaticanô II, 1 giúp lễ cầm sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Chủ tế cầm Thánh Kinh.
  • Khi đi kiệu tất cả sách đều được nâng cao.
  • Khi đến cung thánh không bái chào bàn thờ, lần lượt đặt những sách này trên bàn theo vị trí đã chuẩn bị sẵn rồi chủ tế xông hương.

4. Sau Dấu thánh giá và chào giáo dân: Chủ tế giới thiệu ý nghĩa ngày lễ và tuyên bố khai mạc Năm Đức Tin.

5. Sau lời nguyện hiệp lễ: Cộng đoàn đọc Kinh Năm Đức Tin.

Categories: Năm Đức Tin, Phụng Vụ

15
Tháng 6
2012

Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ

Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ

Ý nghĩa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Bài đọc I: Iasaia 61, 9-11

Đây là những lời cảm tạ trong niềm hoan lạc vui mừng vì được Đức Chúa hứa ban sự phục hồi sau thời lưu vong suy tàn: "Tôi luôn luôn vui sướng trong Đức Chúa. Hồn tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa tôi thờ.”

Lý do niềm hoan lạc này là sứ điệp hy vọng và ơn Cứu độ của Thiên Chúa kêu mời chúng ta hợp hoan với ơn Cứu chuộc của Chúa, với niềm vui trong ơn Người ban tặng cho ta. Chúng ta hãy suy niệm rằng Mẹ Maria được điểm trang phục sức và vui mừng trong sự công chính như "đất trổ sinh chồi lộc.” Hình ảnh tân lang và tân nương gợi ra hình ảnh Mẹ Maria trong biến cố Truyền tin.

Categories: Phụng Vụ

14
Tháng 6
2012

Kinh đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kinh đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành – Chúa đã yêu dấu loài người quá bội – mà loài người vô tình tệ bạc – lại còn khinh mạn dể duôi – nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa – hết lòng thờ phượng cung kính – cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ – hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Categories: Phụng Vụ

14
Tháng 6
2012

Kinh cầu cho các Linh Mục

Kinh cầu cho các Linh Mục

Lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trong Bí Tích Cực Thánh,
Chúa đã muốn tiếp tục hiện diện giữa chúng con,
qua các linh mục của Chúa,
xin cho lời nói và cử chỉ của các ngài,
cũng đích thực là lời nói và cử chỉ của Chúa,
xin cho cuộc sống các ngài
phản ánh cuộc đời Chúa cách trung thành.

Categories: Phụng Vụ

11
Tháng 6
2012

Lịch sử việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lịch sử việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua”. (Ga 19, 37)

Trái Tim Chúa Giêsu được người ta tôn thờ ngay từ lúc Người thở hơi cuối cùng trên thánh giá.

Thánh Giuse và Nicôđêmô tháo đanh và hạ xác Chúa Giêsu xuống, Ðức Mẹ giơ tay ẵm lấy. Ðức Mẹ xiết vào lòng xác con đã lạnh giá, đầy những thương tích. Nỗi lòng đau không xiết kể, nhất là khi Người nhìn thấy vết thương cạnh sườn mở quá rộng, để lộ một con tim nhợt máu vì đã bị ngọn giáo thâu qu