12
Tháng 10
2012

Nghi thức khai mạc Năm Đức Tin tại giáo xứ

Nghi thức: KM Năm Đức Tin tại GX

Nghi thức khai mạc Năm Đức Tin tại giáo xứ

Ngày khai mạc Năm Đức Tin tại các giáo xứ, Giáo Phận TP.HCM, được ấn định là Chúa Nhật XXIX Thường Niên, ngày 21-10-2012.

1. Phần chuẩn bị trước thánh lễ: Bên phải trước bàn thờ đặt một cái bàn có trang trí hình logo Năm Đức Tin, trên bàn đặt cuốn Thánh Kinh, Sách Văn Kiện Công Đồng Chung Vaticanô II và sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.

2. Phần dẫn nhập lễ: Giải thích ý nghĩa Năm Đức Tin và lễ khai mạc.

3. Kiệu Sách Thánh: Sau bài dẫn nhập lễ, cộng đoàn hát bài ca Năm Đức Tin và chủ tế bắt đầu đi kiệu vào nhà thờ.

  • Thứ tự đoàn kiệu: Bình hương, thánh giá, đèn hầu đi trước, 1 giúp lễ cầm Sách Văn Kiện Công Đồng Chung Vaticanô II, 1 giúp lễ cầm sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Chủ tế cầm Thánh Kinh.
  • Khi đi kiệu tất cả sách đều được nâng cao.
  • Khi đến cung thánh không bái chào bàn thờ, lần lượt đặt những sách này trên bàn theo vị trí đã chuẩn bị sẵn rồi chủ tế xông hương.

4. Sau Dấu thánh giá và chào giáo dân: Chủ tế giới thiệu ý nghĩa ngày lễ và tuyên bố khai mạc Năm Đức Tin.

5. Sau lời nguyện hiệp lễ: Cộng đoàn đọc Kinh Năm Đức Tin.

Categories: Năm Đức Tin, Phụng Vụ